Konec podpor životního pojištění, vyšší příspěvek na penzijní. Jaké se chystají změny

Investiční životní pojištění podporovat nechceme, je problematické, naopak vám zvýhodníme to důchodové. To je vzkaz části poslanců, kteří plánují změny v daňové podpoře pojišťovacích produktů, na které často přispívají i zaměstnavatelé. Někteří experti považují návrh za zbytečný a tvrdí, že zkomplikuje už tak problematický daňový systém.

Vydáno: 8. 7. 2020
Kategorie: Spořím si
Zdroj: PartnersNews

V současné době mají daňovou úlevu dva druhy produktů považované za spoření na důchod. Do jedné skupiny patří penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění či doplňkové penzijní spoření. Do druhé pak investiční životní pojištění. A právě k němu míří navrhované zrušení daňových výhod.

Nyní si mohou lidé odečíst ze základu daně až 24 tisíc korun za příspěvky na důchodové pojištění a stejnou částku za příspěvky na investiční životní pojištění. Zaměstnavatel, který zaměstnancům na tyto produkty přispívá, si pak může odečíst od základu daně až 50 tisíc korun.

Návrh poslanců z ANO, ČSSD a Pirátů předpokládá, že by daňovou výhodu životko ztratilo jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

„Za mě je primárním smyslem návrhu zrušit daňovou výjimku na neefektivní produkt investičního životního pojištění. V současné době vede finanční arbitr množství sporů, kdy se cítí klienti investičního životního pojištění poškození," vysvětluje Tomáš Martínek z Pirátů.

Odkazuje na problém s platností řady pojistných smluv, které řešil v posledních dvou letech finanční arbitr na základě stížnosti klientů a rozhodl o jejich neplatnosti kvůli velkým nákladům, skrytým poplatkům či chybějícím pojistným částkám.

Daňová výhoda by se podle návrhu přesunula z životního pojištění k penzijku. U něj by mohla být nově maximálně částka daňových odpočtů až 48 tisíc ročně.  „Alternativou by bylo i zvýšit daňovou slevu na poplatníka, aby se každý člověk mohl rozhodnout sám, jak své prostředky využije," dodává Tomáš Martínek.

Připomíná, že návrh zrušení daňové výhody se týká pouze nových smluv o investičním životním pojištění, stávající klienti by tak neměli být poškozeni.

„Klienti ovšem budou limitováni při uplatnění odpočtů na produkty penzijního připojištění, pojištění či spoření. Zaměstnancům se tedy po případném přijetí navrhované novely zúží výběr, jakým způsobem se zabezpečit na penzi, pokud budou sledovat také daňovou výhodnost příslušných produktů, ale fakticky zůstane celková výše daňových výhod zachována," říká k tomu daňová expertka Gabriela Ivanco.

Podle ní, pokud zároveň zůstane zachována možnost osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření v současné výši, tedy až 50 tisíc korun ročně, dojde v podstatě pouze k přesunu podpory veřejné moci od jednoho typu produktu k jiným typům produktů.

Investiční analytik Broker Trustu Jiří Pech tvrdí, že návrh posouvá investice více do doplňkového penzijního spoření, které je pro podstatnou část klientů nákladově výhodnější než investování v rámci životní pojistky.

„Životní pojištění by mělo sloužit především jako způsob, jak se vypořádat s následky nečekaných událostí, jako jsou typicky vážné choroby či úrazy, ale ne jako spoření na důchod," říká Pech.

Ekonom Partners Martin Mašát považuje zvedání či přesouvání daňových podpor a odpočtů za kolorit českého politického boje.

„Aby se mohli politici zalíbit jedněm voličům, nesmí ztratit u druhých, a to se jim povede jen tak, že někomu něco slíbí a jinému zakážou a pak o to s ostatními stranami naoko bojují. Ve výsledku se většinou nic nestane a celé to připomíná trefný britský seriál 'Jistě, pane premiére'. České daňové zákony se pak mění v neprostupnou džungli, a i daňový poradci mají často problém celému systému porozumět. O smyslu jednotlivých opatření ani nemluvě," míní Mašát.

Připomíná, že možnost daňového odečtu zaměstnavatele u příspěvků na životní pojištění a důchodové připojištění má pomáhat vytvářet důchodové úspory.

„Jenže nedomyšlenost celé struktury a zlaté české ručičky toto dokázaly obejít a místo tvorby dlouhodobých rezerv se vytvářelo něco jako další roční benefit. To je naštěstí v současnosti již v zákoně ošetřené a příspěvky zaměstnavatele opravdu začínají zvyšovat důchodové úspory. Navíc se jedná o úspory, které dostanete na přilepšenou právě na počátku důchodu. Je to svým způsobem jediný dlouhodobý státní program pro tvorbu důchodových úspor obyvatel, který nezávisí na jejich sklonu k úsporám," dodává Mašát.

Rušit nyní systém, který podle něj jediný nese ovoce a v budoucnu zvýší disponibilní důchod obyvatel, je krátkozraké.

Návrh se nelíbí ani České asociaci pojišťoven, která by byla ráda k dalším diskuzím o změně v oblasti daňových úlev u životního pojištění přizvána.

„Stát šetří ve chvíli, kdy si klienti pojišťoven zřizují produkt investičního životního pojištění, protože se tím mimo jiné zabezpečují na stáří a snižuje se tak tlak na penzijní systém. Jsme přesvědčeni, že v souvislosti s přicházející demografickou změnou, tedy obrovským nárůstem osob v penzijním věku v horizontu příštích 20 let, by měl stát ještě více motivovat občany k vytváření rezerv, spoření na stáří, a nikoli rušit stávající incentivy," říká Jan Matoušek, výkonný ředitel asociace.

Podle něj je investiční životní pojištění jeden z produktů životního pojištění rezervotvorného typu, který má svoji významnou úlohu mezi produkty životního pojištění umožňující vedle krytí nejrůznějších rizik plynoucích z každodenního života člověka také tvorbu finanční rezervy.

Návrh poslanců dostane nejprve k posouzení vláda. Až se k němu vyjádří, dostane ho k projednání sněmovna.

Do skupiny daňově zvýhodněných produktů spoření na stáří by se měla v budoucnu dostat i novinka ministerstva financí. Tím je takzvaný účet dlouhodobých investic, který má sloužit k vytváření úspor na stáří. Lidé přes něj budou investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. Návrh zákona je nyní v připomínkovém řízení.